Hakkımda

Doğum Tarihi: 24.11.1974

Öğrenim Durumu:

 • İlkokul: Mithatpaşa İlkokulu 1981-1986
 • Ortaokul:TED Kayseri Koleji 1986-1990
 • Lise: Kayseri Atatürk Lisesi 1990-1993
DereceBölüm/ProgramÜniversiteYıl
Lisans
Y.Lisans Tıp FakültesiErciyes Üniversitesi1993-1999
Doktora / S.Yeterlik / Tıpta UzmanlıkOrtopedi ve Travmatolojiİnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi2000-2005

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı:

Danışman:

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları

 • Cep Telefonlarının Periferik Sinir İyileşmesi Üzerine Etkileri-Deneysel Çalışma

Danışman: Yrd. Doç.Dr. Kadir Ertem

Görevler:

Görev UnvanıGörev YeriYıl
Dr. Arş. Gör.İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD2000-2005
Yrd. Doç. Dr.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD2005-2007
Uzm. DoktorDenizli Asker Hastanesi2007-2008
Yrd. Doç. Dr.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD2008-2011
Doç. Dr.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD29.09.2011
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD2014-Halen

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

 • Dr Kürşat Aytekin tez çalışması: Kubitus varus deformitesinin tedavisinde dome osteotomi, 2012

Projelerde Yaptığı Görevler:

İdari Görevler:

 • Ameliyathane sorumluluğu (2005-2006)
 • Başhekim Yardımcılığı (Ekim 2011-2014)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • TOTBİD(Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği)
 • TUSYAD
 • ARTROPLASTİ DERNEĞİ

2005 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve Florence Nigtingale hastanesi : Omurga Cerrahisi Eğitimi

2015 yılında Almanya Hannoverde Prof Philip Lobenhoffer yönetiminde Eleinrade Klinik te Omuz ve Diz artroskopik ve eklem koruyucu cerrahi ve unikondiler artroplasti eğitimi

Eserler

Ödüller:

 • Gunes T, Bostan B, Erdem M, Ascı M, Sen C, Kelestemur MH, “A new meniscus repair technique: Butterfly Technique”, Poster sunum ödülü, SICOT/SIROT 24-28 August, Hong Kong, 2008
 • Gunes T, Bostan B, Erdem M, Ascı M, Sen C, Kelestemur MH, “Evaluation of a new arthroscopic all-inside meniscal repairing technique”, Poster sunum ödülü, SICOT/SIROT 24-28 August, Hong Kong, 2008
 • Bostan B, Güneş T, Aşçı M, Şen C, Keleştemur MH, Erdem M, Köseğlu RD, Erkorkmaz Ü. “Simvastatin’in Spinal füzyona etkisi ( Ratlarda Deneysel Çalışma) ”, En iyi sözlü bildiri birincilik ödülü, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 03-08 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Aşçı M, Bostan B, Taş F, Bilgiç E, Güneş T, Erkorkmaz Ü “Total diz artroplastisinde korku ve anksiyetenin yaşam kalite ve işlevsel sonuçlara etkisi“, En iyi Poster ödülü XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
 • Bostan B, Güneş T, Aşçı M, Şen C, Keleştemur MH, Erdem M, Köseğlu RD, Erkorkmaz Ü. “Simvastatin’in Spinal füzyona etkisi ( Ratlarda Deneysel Çalışma) ”, En iyi deneysel çalışma ödülü ( Akif Şakir Şakar Ödülü), İstanbul Buluşması, 2012

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SCI Expanded):

 • Ertem K , Alkan A, Sarac K, Onal C, Bostan H, Yologlu S, Bora A. “Magnetic resonance spectroscopy study of proton metabolite level changes in sensorymotor cortex after upper limb replantation-revascularization”, Magn Reson Imaging, 23(1), 105-109, (2005)
 • Ertem K, Elmalı N, Bostan H, Bora A. “Proximal rupture of long head of biceps brachii tendon caused by surgical neck fracture of humerus: a case report”, Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi, 16(3), 224-226,(2005)
 • Inan M, Alat I, Gurses I, Kekilli E, Kutlu R, Eskin A, Aydin OM, Bostan H, Yologlu S. “Induced angiogenesis with intramedullary direct current: experimental research”, Am J Physiol Heart Circ Physiol, 88(2), 705-709, (2005)
 • Ertem K, Harma A, Çetin A, Elmalı N, Yologlu S, Bostan H, Sakarya B. “An investigation of hand dominance, average versus maximum grip strength, body mass index and ages as determinants for hand evaluation”, Isokinetic and Exercise Science, (13), 223-227, (2005)
 • Ertem K, Kekilli E, Yağmur C, Ayan I, Turgut S, Bostan H, Bora A. “Ekstremite replantasyon-revaskülarizasyon ve amputasyonlarından sonra beyinde somatotropik reorganizasyon: SPECTS analizi ile araştırma”, Ulus Travma Derg, 12(2), 121-128, (2006)
 • Ayan I, Bora A, Karakaplan M, Inan M, Bostan B, Germen B, Zorludemir S, Atik E. “Effect of end-to-side repair of proximal nerve stumps of transected peripheral nerves on the development of neuroma (experimental study)”, Hand (N Y), 2(4), 199-205, (2007)
 • Gunes T, Erdem M, Bostan B, Yeniel K, Sen C. “Quality of life in patients with varus gonarthrosis treated with high tibial osteotomy using the circular external fixator”, Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 16(3), 311-316, (2008)
 • Gunes T, Erdem M, Bostan B, Sen C, Sahin SA. “Arthroscopic excision of the osteoid osteoma at the distal femur”. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 16(1), 90-93, (2008)
 • Erdem M, Şen C, Güneş T, Bostan B. “Tokat ili ve çevresinde yaşayan kişilerde alt ekstremite aksiyel dizilimine ait veriler”, Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi, 19(1), 18-23, (2008)
 • Bostan B, Güneş T, Erdem M, Aşçı M, Şen C, Erdoğan H. “Halluks valgus tedavisinde modifiye Lindgren-Turan ameliyatı ile proksimal kresentik osteotomi ve distal yumuşak doku prosedürü kombinasyonunun karşılaştırılması”, Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi,19(2), 61-65, (2008)
 • Güneş T, Şen C, Bostan B, Erdem M, Kalaycıoğlu A. “Proksimal tibiya açık fokal kubbe osteotomisinin diz eklemi mediyal laksitesi üzerine etkinliği”, Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi, 19(2),72-77, (2008)
 • Gunes T, Bostan B, Erdem M, Asci M, Sen C, Kelestemur MH. “Biomechanical evaluation of arthroscopic all-inside meniscus repairs”, Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 17(11), 1347-1353,(2009)
 • Bostan B, Esenkaya I, Güneş T, Erdem M, Aşçı M, Kelestemur MH, Sen C. A “Biomechanical comparison of polymethylmethacrylate-reinforced and expansive pedicle screws in pedicle-screw revisions”, Acta Orthop Traumatol Turc, 43(3), 272-276, (2009)
 • Erdem M, Güneş T, Sen C, Bostan B, Aslan H, Ozyurt H, Köseoğlu RD. “Joint immobilization increases reactive oxygen species: an experimental study”, Acta Orthop Traumatol Turc, 43(5), 436-443, (2009)
 • Bostan B, Sen C, Güneş T, Erdem M, Aytekin K, Erkorkmaz U. “Total hip arthroplasty using the anterolateral minimally invasive approach” Acta Orthop Traumatol Turc, 43(6), 464-471, (2009)
 • Bostan B, Sen C, Gunes T, Erdem M, Koseoglu RD. “Osteoid Osteoma of the Trapezium: Case Report”, J Hand Surg Am, 35, 636-638, (2010)
 • Bostan B, Sen U, Gunes T, Sahin SA, Sen C, Erdem M, Erkorkmaz U. Comparison of intraarticular hyaluronic acid and mud pack in the treatment of knee osteoarthritis. Acta Orthop Traumatol Turc, 44(1), 42-47, (2010)
 • Gunes T, Bostan B, Erdem M, Asci M, Sen C, Kelestemur MH. “The butterfly suture technique for meniscal repair” Arch Orthop Trauma Surg, 131(3), 331-3, (2010)
 • Erdem M, Güneş T, Şen C, Bostan B, Asci M, “Mediyal gevşekliğin eşlik ettiği varus gonartroz tedavisinde açıcı fokal kubbe osteotomisi”, Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi, 21(2), 80-85, (2010)
 • Bostan B, Erdem M, Güneş T, Şen C, Köseoğlu RD “Kırıklarla gelen primer hiperparatiroidi olgusu: Olgu Sunumu” Ulusal Travma Acil Cerrahi Derg, 16(6), 567-70, (2010)
 • Erdem M, Bostan B, Güneş T,Özkan F, Şen C, Özyurt H, Köseoğlu RD, Erdoğan H “Melatoninin iskelet kası iskemi-reperfüzyon yaralanması üzerine koruyucu etkisi”, Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi, 21(3), 166-71, (2010)
 • Bostan B, Gunes T, Ascı M, Sen C, Kelestemur MH, Erdem M, Koseoglu RD, Erkorkmaz U “ Simvastatin improves spinal fusion in rats”, Acta Orthop Traumatol Turc, 45(4), 270-275, (2011)
 • Ozkan F, Senayli Y, Ozyurt H, Erkorkmaz U, Bostan B “ Antioxidant effects of Propofol on Tourniquet-Induced Ischemia-Reperfusion injury: An experimental study ”, J Surg Res, 45(4), Epub ahead of print
 • Avci CC, Gülabi D, Erdem M, Kurnaz R, Güneş T, Bostan B, “ Minimaly invasive midvastus versus standard parapatellar approach in total knee arthroplasty”, Acta Orthop Traumatol Turc, 47(1):1-7, (2013)
 • Erdem M, Gülabi D, Ascı M, Bostan B, Güneş T, Koseoglu RD “The effects of melatonin and caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on fracture healing under ischemic conditions”, Acta Orthop Traumatol Turc, 48(3):339-345, (2014)
 • Bostan B, Balta O, Ascı M, Aytekin K, Eser E “ Autologous blood injection works for recalcitrant lateral epicondylitis ” Balkan Med J, 33, 216-220, (2016)
 • Markoç F, Bostan B, Koseoglu RD, Arıkan AC, Ascı M “ Chondroid syringoma of the hypothenar region” Balkan Med J, 33, 243-244, (2016)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 • Ertem K, Bora A, Ayan I, Karakaplan M, Eskin A, Bostan H, Taş F. “Distal Finger Injuries”, Monduzzi editore, 88, 7-12,(2002)
 • Bora A, Yağmur C, Ayan İ, Bostan H, Ertem K. “What happens in the brain after extremity amputations? Investigated by spect analysis”, Euromicro, June 20-23, İstanbul- Turkey, 2002
 • Aluşlu A, Ayan İ, Bora A, Ertem K, Denizhan Y, Bostan H. “Volumetric analysis of carpal tunnel in healthy and ill women”, Euromicro, June 20-23, İstanbul-Turkey, 2002
 • Kucukkaya M, Gulsen M, Harma A, Bostan H. “The efficacy of pelvic support osteotomies(PSO) in Abductor Insufficiency due to DDH”, The 76th Annual Meeting of the Japanese Orthopaedic Association, May 22-25, 2003
 • Sen C, Gunes T, Erdem M, Ozger H, Tozun IR, Bostan H. “Polygonal triple (Kotz) osteotomy-over 10 years experience”, European Hip Society, June 20-24, Antalya, 2006
 • Gunes T, Sen C, Erdem M, Bostan B. “Tibial slope and high tibial osteotomy using the circular external fixator”, 4th Meeting of ASAMI International, Oct 11-14, Kyoto, 2006
 • Sen C, Gunes T, Erdem M, Koseoglu RD, Filiz NO, Bostan B. “Effects of calcitonin and alendronate on distraction osteogenesis”, 4th Meeting of ASAMI International, Oct 11-14, Kyoto, 2006
 • Sen C, Erdem M, Gunes T, Koseoglu RD, Filiz NO, Bostan B, “Effects of diclofenac and tenoxicam on distraction osteogenesis”, 4th Meeting of ASAMI International, Oct 11- 14, Kyoto, 2006
 • Gunes T, Erdem M, Bostan B, Yeniel K, Sen C. “Opening focal dome high tibial osteotomy using circular fixator in the treatment of varus gonarthrosis associated with medial laxity”, 4th Meeting of ASAMI International, Oct 11-14, Kyoto, 2006
 • Sen C, Eralp L, Gunes T, Erdem M, Ozden VE, Kocaoglu M, Bostan B. “An alternative method for the treatment of tibia non-union with bone loss”, 4th Meeting of ASAMI International, Oct 11-14, Kyoto, 2006
 • Gunes T, Sen C, Bostan B, Erdem M, Kalaycıoglu A, Sahin S. “Efficacy of focal- dome type osteotomy in the treatment of knees with varus gonarthrosis and medial joint laxity”, 8th EFORT Congress, 11-15 May, Florence, Italy, 2007
 • Sen C, Gunes T, Erdem M, Bostan B, Ascı M. “Opening focal dome osteotomy in the management of varus gonarthrosis assosiated with medial laxity”, 5th Meeting of ASAMI International, May 28-30, St. Petersburg, 2008
 • Sen C, Yeniel K, Erdem M, Bostan B, Gunes T. “Interrogating pelvic support osteotomy in adult patients with developmental hip dysplasia by SF-36”, 5th Meeting of ASAMI International, May 28-30, St. Petersburg, 2008
 • Sen C, Erdem M, Gunes T,Bostan B, Sahin A. “An Alternative Method in The Management of Infected Tibial Pseudoarthrosis”, 5th Meeting of ASAMI International, May 28-30, St. Petersburg, 2008
 • Erdem M, Gunes T, Bostan B, Sen C, Ozkan F, Ozyurt H, Koseoglu D. “Protective effect of melatonin on ischemia-reperfusion injury of skletal muscle-experimental study”, 9th EFORT Congress, 29 May–1 June, Nice, 2008
 • Erdem M, Gunes T, Bostan B, Sen C, Aslan H, Ozyurt H. “Joint immobilization and increased oxidative stress: An experimental study”, 9th EFORT Congress, 29 May–1 June 2008, Nice, 2008
 • Gunes T, Erdem M, Bostan B, Sen C, Yeniel K. “Quality of life in patients with varus gonarthrosis treated with high tibial osteotomy using the circular external fixator”, XXIV SICOT/SIROT Congress, August 24-28, Hong Kong, 2008
 • Gunes T, Bostan B, Erdem M, Ascı M, Sen C, Kelestemur MH. “ A new meniscus repair technique: Butterfly technique”, XXIV SICOT/SIROT Congress, August 24-28, Hong Kong, 2008
 • Gunes T, Bostan B, Erdem M, Ascı M, Sen C, Kelestemur MH. “ Evaluation of a new arthroscopic all-inside meniscal repairing technique”, XXIV SICOT/SIROT Congress, August 24-28, Hong Kong, 2008
 • Bostan B, Gunes T, Erdem M, Ascı M, Sen C. “ Comparison of Modified Lindgren- Turan operation and proximal crescentic osteotomy combined with distal soft tissue procedure in the treatment of hallux valgus”, XXIV SICOT/SIROT Congress, August 24- 28, Hong Kong, 2008
 • Gunes T, Bostan B, Erdem M, Koseoglu RD, Yeniel K, Sen C. “The effect of microfracture and hyaluronic acid on the treatment of full-thickness articular cartilage defects“ 10th EFORT Congress, 3-6 June, Vienna, 2009
 • Gunes T, Bostan B, Erdem M, Koseoglu RD, Sahin SA, Sen C. “Effect of coblation treatment on tendon degeneration“ 10th EFORT Congress, 3-6 June, Vienna, 2009
 • Sen C, Yeniel K, Erdem M, Gunes T, Bostan B. “ Interrogating pelvic support osteotomy in adult patients who have one-side developmental hip dysplasia by SF-36“ 10th EFORT Congress, 3-6 June, Vienna, 2009
 • Bostan B, Gunes T, Asci M, Sen C, Kelestemur MH, Erdem M, Koseoglu RD, Erkorkmaz U. “ Sımvastatin improves spinal fusion in rats “ 11th Congress Efort, 2-5 June, Madrid, 2010
 • Erdem M, Gunes T, Acu B, Sahin SA, Bostan B, Sen C, Talu U “ Proximal femoral torsion in patients with osteoarthritic knees without bony deformity “ 11th Congress Efort, 2-5 June, Madrid, 2010
 • Erdem M, Sen C, Gunes T, Bostan B, Sahin SA, Balta O “ An alternative method fort he treatment of defected tibia pseudoarthrosis using circular fixator “ 11th Congress Efort, 2-5 June, Madrid, 2010
 • Bostan B, Sen C, Gunes T, Erdem M, Aytekin K, Erkorkmaz U “ Minimally invasive anterolateral total hip arthroplasty “ 11th Congress Efort, 2-5 June, Madrid, 2010
 • Sen C, Asci M, Gunes T, Erdem M, Bostan B “ The treatment of medial compartment arthrosis with high tibial osteotomy using circular external fixator “ 11th Congress Efort, 2-5 June, Madrid, 2010
 • Erdem M, Gunes T, Sen C, Bostan B, Sahin SA “ Early results of Dega acetabular osteotomy in the treatment of devolopmental dysplasia of the hip “ 11th Congress Efort, 2-5 June, Madrid, 2010
 • Bostan B, Gunes T, Asci M, Sen C, Kelestemur MH, Erdem M, Koseoglu RD, Erkorkmaz U. “ Sımvastatin improves spinal fusion in rats “ AAOS 2011 Annual Meeting, 15-19 February, San Diego, 2011
 • Tasdelen ME, Kelestemur MH, Bostan B, Asci M, “ Biomechanical characterization of the screws and medium which is developed for increasing pull-out strength in bone: An experimental and numerical study“ 9th International Fracture Conference, October 19-22, İstanbul, 2011
 • A. Murat, B Bostan, E Bilgiç, F Taş, T Güneş, U Erkorkmaz “ Effect of accompanying diseases on the quality of life results aftre total knee arthroplasty “ 15th ESSKA Congress, May2-5, Geneva, 2012
 • Bilgic E, Celikyay F, Aytekin A, Kuyucu YM, Tas F, Bostan B, Gunes T “ Assesment of tibial tunnel enlargment and screw resorption-osteointegration in ACL reconstruction with screw containing biphasic calcium phospate and poly-L/D-Lactide “ 9th ISAKOS Congress, May12-16, Toronto, 2013
 • Ascı M, Altınayak H, Kurnaz R, Balta O, Bilgic E, Bostan B, Gunes T “ The repair of collateral ligament tears with suture anchors in comminuted elbow dislocations “ 13th ICSES Congress, May18-20, Korea, 2016

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Gunes T, Bostan B, Erdem M, Koseoglu RD, Asci M, “ Intraarticular Hyaluronic acid injection after the microfracture technique fort he management of full thickness cartilage defects does not improve the quality of repair tissue ”, Cartilage, 3(1), 20-26, (2012)
 • Gunes T, Bilgic E, Erdem M, Bostan B, Koseoglu RD, Sahin SA, Sen C, “Effect of radiofrequency microtenotomy on degeneration of tendons: an experimental study on rabbits” Foot Ankle Surg, 20(1):61-6, 2014

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Ertem K, Ayan İ, Karakaplan M,  Bostan H, Bora A. “El Parmak Yokluğunda Ayaktan Ele Damarsız Falanks Transferiyle Tedavi(Olgu Sununumu) ”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(1), 43-44, (2002)
 • Ertem K, İnan M, Bostan H, Ceylan MF, Bora OA. “ Bilateral Intraarticular Distal Radius Fractures and Concomittant Organ Injuries”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(2),63-66, (2004)
 • Ertem K, Harma A, İnan M,  Bostan H, Bora A. “ Üst Ekstremite Major Replantasyon veya Revaskülarizasyon Yapılan Olguların Fonksiyonel Sonuçları”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(2),85-88, (2004)
 • Alat  İ,  İnan  M,  Bostan H,  Germen B,  Eskin A.  “  Deneysel Modelde Periferik Anjiografik Yaklaşımlar: Retroperitoneal Aortik Yaklaşımın Üstünlüğü”, Türk Gögüs Kalp Damar Cer Derg, 13,149-155, (2005)
 •  Bostan B, Güneş T, Erdem M, Şen C “ Grand mal nöbet sonrası bilateral anteriyor omuz çıkığı ve bilateral tuberkulum majus kırığı: Olgu Sunumu”, Erciyes Tıp Dergisi,33(3), 247-250, (2011)
 • Ziya Kaya,  Bora Bostan, Mustafa Süren, Semih Arıcı, Serkan Karaman. “ Düşük doz prilokain  infiltrasyonuna  bağlı  olarak  oluşan  tonik  klonik  konvulziyon  vakası:  Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi”, Anestezi Dergisi, 20(3), 179-182, (2012)
 • Aşçı M, Bostan B, Güneş T, Taş F, Bilgiç E. “ Total Diz Artroplastisinde Parsiyel Çimentolama Tekniği: En az 5 yıllık takip sonuçları”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5(1), 16-21, 2013
 • Aytekin K,  Bostan B, Balta O, Kurnaz R, Aşçı M, Bilgiç E, Güneş T, Erkorkmaz Ü. “ Kubitus Varus Deformitesinde Dome Osteotomi Sonuçlarımız”, Türkiye Klinikleri, 35(3) 157-65, 2015

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Ertem K, Harma A,  Bostan H. “Distal Radius Kırıklarında Tedavi Sonuçlarımız”, 8.Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongre Kitabı, 20-23 Nisan, Adana, 2002
 • İnan M, Harma A, Kaygusuz MA, Germen B,  Bostan H .“İleri yaş gelişimsel kalça çıkıklı çocukların tedavisinde erken mobilizasyon için ilizarov metodu”, 1. Ulusal Pediatrik Ortopedi Kongresi, 15-18 Eylül, Antalya, 2002
 • İnan M, Alkan A, Harma A, Ayan İ, Bostan H. “Pelvik destek osteotomilerinde gluteus medius volümlerinin ameliyat öncesi ve sonrası karşılaştırılması” 1. Ulusal Pediatrik Ortopedi Kongresi, 15-18 Eylül, Antalya, 2002
 • İnan M, Alat İ, Gürses İ, Kekilli E, Kutlu R, Eskin A, Aydın Ö M,  Bostan H. “Deneysel modelde anjiogenezis indüksiyonu”, 21. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 4. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, 16-18 Mayıs, Kayseri, 2003
 • Alat İ, Kutlu R,  İnan M,  Bostan H, Germen B, Eskin A. “Deneysel modelde periferik anjiografik yaklaşımlar: Retroperitoneal aortik yaklaşımın üstünlüğü”, 21. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 4. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi,16-18 Mayıs, Kayseri,2003
 • Kekilli E, Yağmur C, Alat İ, Kutlu R,   İnan M, Aydın OM, Eskin A, Bostan H. “Deneysel modelde intramedüller elektrik stimulasyonun alt ekstremite perfüzyon ve kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi”, 21. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 4. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, 16-18 Mayıs, Kayseri, 2003
 • Kekilli E, Yağmur C, Alat İ, Kutlu R,   İnan M, Aydın OM, Eskin A, Bostan H. “Deneysel modelde intramedüller elektrik stimulasyonun alt ekstremite perfüzyon ve kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi”,   18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim, İstanbul, 2003
 • Ertem K, Alkan A, Saraç K, Bora A, Yoloğlu S,  Bostan H. “ Üst Ekstremite major replantasyon veya revaskülarizasyon yapılan olguların, sensorimotor korteksteki değişikliklerin spektro MRI ile değerlendirilmesi”, 18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 18-23 Ekim, İstanbul, 2003
 • Kaygusuz MA, Şavlı H, Mısırlıoğlu M,  Bostan H, Can M, Ersoy Y. “Diabetik ayakta ekstremite koruyucu  tedavide klinik sonuçlarımız” 18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim, İstanbul, 2003
 • Kaygusuz MA, Mısırlıoğlu M,  Bostan H, Can M, Merih E, Soysal Ö. “Torakal pedikül vidasının bildirilmeyen bir komplikasyonu: Geniş hacimli ekstraplevral hematom”, 18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim, İstanbul, 2003
 • İnan M, Alat İ, Gürses İ, Kekilli E, Kutlu R, Eskin A, Aydın Ö M,  Bostan H, Yoloğlu S. “Tetiklenmiş Anjiogenezis: Deneysel Çalışma”,  Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Kongresi, 1-5 Eylül, Kapadokya, 2004
 • Güneş T, Erdem M, Bostan B, Şen C, Şahin SA, “Medial laksite ile birlikte olan varus gonartrozlarının tedavisinde açık fokal  kubbe osteotomisi”, VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim, Kuşadası, 2006
 • Güneş T,  Erdem  M,  Bostan B,  Şen  C,  Yeniel  K,  “Sirküler eksternal fiksatör kullanılarak yapılan yüksek tibial osteotomi ve tibial eğim”, VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim, Kuşadası, 2006
 • Şen C , Şahin SA,  Bostan B, Güneş T, Erdem M, “Crowe 4 yüksekte kalça çıkığı olan hastalarda total kalça protezi sonuçlarımız”, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
 • Güneş T,  Bostan B, Erdem M, Aşçı M, Şen C, Keleştemur MH, “Menisküs tamirinde yeni bir teknik:”Kelebek sütür tekniği”, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,23-28 Ekim, Ankara, 2007
 • Güneş T,  Bostan B,  Erdem M, Aşçı M, Şen C, Keleştemur MH, “Artroskopik uygulanan yeni bir tamamı-içerde sütür bazlı menisküs tamir tekniğinin değerlendirilmesi”, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara,2007
 • Şen C, Aşçı M, Güneş T, Erdem M,  Bostan B, “Medial laksitenin eşlik ettiği varus gonartrozlu hastalarda yüksek tibial osteotominin sonuçları”, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
 • Şen C, Yeniel K, Erdem M,  Bostan B, Güneş T, “Erişkin tek taraflı gelişimsel kalça displazili hastalarda pelvik destek osteotomisinin SF-36 ile sorgulanması”, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
 • Erdem M, Güneş T, Şahin SA, Bostan B, Şen C, “Enfekte tibia psödoartrozu tedavisinde alternatif bir yöntem”, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
 • Erdem M, Güneş T, Aslan H, Özyurt H, Aşçı M, Şen C, Bostan B, Köseoğlu D, “Eklem  immobilizasyonu ve  oksidatif  stres  artışı:  Deneysel  çalışma”,  XX.  Milli  Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
 • Şen  C,  Şahin SA, Güneş T,  Erdem M,  Bostan B,  “Gelişimsel kalça displazili hastalarda  modifiye  Kotz  osteotomisinin fonksiyonel  sonuçlara  etkisi,  XX.  Milli  Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
 • Güneş T, Erdem M, Bostan B, Yeniel K, Şen C, “Sirküler eksternal fiksatörle uygulanan yüksek tibial osteotominin hastaların yaşam kalitesi üzerine etkisi”, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
 • Şen C, Aşçı M, Bostan B, Güneş T, Erdem M, “Uzun kemiklerin kronik osteomyelitinde  minimal  invazif  cerrahi  ile  tedavi”,  XX.  Milli  Türk  Ortopedi  ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
 • Erdem M, Güneş T,  Bostan B, Özyurt H, Şen C, Köseoğlu D, Erdoğan H, “İskelet kası iskemi-reperfüzyon yaralanması üzerine melatoninin koruyucu etkisi, deneysel çalışma”, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
 • Erdem M, Şen C, Güneş T, Şahin SA, Bostan B, “Gelişimsel kalça displazisinde radikal redüksiyon, erken dönem sonuçlarımız”, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
 • Bostan B, Güneş T, Erdem M, Şen C, Aşçı M, “Halluks valgusta modifiye Lindgren- Turan ameliyatı ile proksimal kresentik osteotomi ve distal yumuşak doku prosedürünün karşılaştırılması”, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara,2007
 • Güneş T, Bostan B, Erdem M, Köseoğlu RD, Yeniel K , Şen C, “Tam kalınlıkta kıkırdak defekt tedavisinde mikrokırık ve hiyaluronik asit tedavisi”, IX. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 14-18 Ekim, İstanbul, 2008
 • Güneş  T,  Erdem  M,  Bostan  B,  Köseoğlu  RD,  Şahin  SA,  Şen  C,  “Tendon dejenerasyonu üzerine koblasyon tedavisinin etkisi”,  IX.  Türkiye Spor  Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 14-18 Ekim, İstanbul, 2008
 • Erdem M, Güneş T,  Bostan B, Şen C, “Kronik ön çapraz bağ yırtıklı bir dizde eş zamanlı iç ve dış menisküs kova sapı yırtığı”, IX. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 14-18 Ekim, İstanbul, 2008
 • Bostan B, Güneş T, Erdem M, Şen C, “Grand mal nöbet sonrası bilateral anterior omuz çıkığı ve tuberkulum majus kırığı. Olgu sunumu”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Bostan B,  Güneş T, Aşçı M, Şen C, Keleştemur MH, Erdem M, Köseğlu RD, Erkorkmaz Ü, “Simvastatin’in Spinal füzyona etkisi ( Ratlarda Deneysel Çalışma) ”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Bostan B, Şen C, Güneş T, Erdem M, Aytekin K, Erkorkmaz Ü. “Minimal invazif anterolateral total kalça artroplastisi”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Bostan B, Aşçı M, Güneş T, Şen C, Erdem M, Erkorkmaz Ü. “Halluks rijidusta metatarsofalangial eklem artrodezi”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Bostan B, Erdem M, Güneş T, Şen C, Köseğlu RD, “Kırıkla gelen atlanmış primer hiperparatiroidi olgusu: Olgu sunumu”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Bostan B, Şen C, Güneş T, Erdem M, Aytekin K, “Kronik patella çıkığı: Olgu sunumu”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Bostan B, Balta O, Güneş T, Erdem M, Şen C, Erkorkmaz Ü, “Lateral epikondilitte konservatif tedavi”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Bostan B, Aşçı M, Erdem M, Güneş T, Şen C, “Doğuştan çarpık ayak deformitesinin Ponseti yöntemi ile tedavisi”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Bostan B, Aşçı M, Erdem M, Güneş T, Şen C, “Total diz artroplastisinde yüzey sementleme ( 5 yıllık takip sonuçları) ”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Yeniel K, Şen C, Güneş T, Erdem M,  Bostan B, “Kalça yüzey artroplastisinde femur boyun kırığına etki eden faktörler ( En az 1 yıllık takip sonuçları) ”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 03-08 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Yeniel K, Özdemir M, Koç D, Güneş T, Şen C, Erdem M,  Bostan B, “ Cerrahi öncesi insizyon  yeri  temizliğinde  klorheksidin’in  etkinliği”,  XXI.  Milli  Türk  Ortopedi  ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Yeniel K, Aytekin K, Güneş T,  Bostan B, Erdem M, Şen C, “ Ortopedik cerrahide eldiven travması sıklığı”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Erdem M, Güneş T, Şahin SA,  Bostan B, Aşçı M, Şen C, “ Gelişimsel kalça displazisi tedavisinde dega asetabular osteotomisi- erken dönem sonuçlarımız”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 03-08 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Erdem M, Güneş T, Acu B, Şahin SA,  Bostan B, Şen C, Talu U, “ Diz osteoartritli hastalarda proksimal femoral torsiyon”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Aşçı M, Özdemir M, Koç D, Şen C, Güneş T, Erdem M, Bostan B, “ İki farklı dezenfektanla preoperatif el temizliğinin zaman bağımlı ilişkisi”,  XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Balta O, Şen C, Güneş T, Erdem M,   Bostan B,   “ Sanders tip 4 kalkaneus kırıklarının  erken  dönem  cerrahi  tedavi  sonuçları”,  XXI.  Milli  Türk  Ortopedi  ve Travmatoloji Kongresi, 03-08 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Balta O, Şen C, Bostan B, Güneş T, Erdem M, “ Sol el pip eklemde gut artriti. Olgu sunumu”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 03-08 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Kurnaz R, Yeniel K, Şen C, Erdem M, Bostan B, Güneş T, “Leg Calve Perthes hastalığında Scottish  Rite ortezi”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 03- 08 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Kurnaz R, Şen C, Erdem M, Güneş T, Bostan B, “Femur pseudoartrozlarında kombine teknik”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 03-08 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Kurnaz R, Özdemir M, Koç D, Şen C, Güneş T, Erdem M,  Bostan B, Yenişehirli G. “Ameliyathane ortamındaki  setlerde  bakteriyel  kontaminasyonun zaman  ve  personel ilişki”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Şahin SA, Şen C, Güneş T, Erdem M,  Bostan B, “İhmal edilmiş anterior omuz çıkığı bulunan bir vakanın açık redüksiyon ile tedavisi”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Şahin SA, Şen C, Erdem M, Güneş T,  Bostan B, “Tamamı poroz kaplı sementsiz femoral femoral stemler ile kalça protez revizyonu sonuçlarımız”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Şahin SA, Tuncay İ, Şen C, Erdem M,  Güneş T,  Bostan B,  “Enfekte kalça protez revizyonlarında el yapımı spacer uygulamalarımız“, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Şahin SA, Güneş T, Bostan B, Şen C, Erdem M, “Diz ekleminin dört komponentindede sinovial kondromatozis bulunan bir hastada total diz protezi uygulaması“, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 • Güneş T, Bostan B, Erdem M, Şahin SA, “ Glenoid kırığının artroskopi yardımlı perkütan fiksasyonu: Olgu sunmu“,  6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 25-28 Mart, Ankara, 2010
 • Güneş T, Aşcı M, Şen C,  Bostan  B, Erdem M,  “ Kronik anteriyor omuz çıkığında cerrahi tedavi“, 6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 25-28 Mart, Ankara, 2010
 • Şahin SA, Güneş T, Erdem M,  Bostan B, Şen C  “ Ön çapraz bağ yırtığında üç farklı cerrahi tekniğin fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması “,   10 Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 12-16 Ekim, Antalya, 2010
 • Aytekin K, Güneş T, Bostan   B, Erdem M, Şen C   “ Menisküs yırtıkları tamir sonuçlarımız “,  10 Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 12-16 Ekim, Antalya, 2010
 • Balta O, Güneş T,  Bostan  B, Erdem M,  Şen C  “ Mediyal kompartman artrozu nedeniyle İlizarov eksternal fiksatörle yüksek tibial osteotomi yapılan hastaların 5 yıllık takip sonuçları“,   10 Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 12-16 Ekim, Antalya, 2010
 • Erdem M, Kurnaz R,  Bostan B, Güneş T, Şen C, Balta O, Etikan İ “ Mini-midvastus ve standart cerrahi teknikle yapılan total diz protezi“,  10 Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 12-16 Ekim, Antalya, 2010
 • Şahin SA, Şen C, Güneş T, Bostan B, Erdem M “Medial instabiliteli gonartroz hastalarında stem kullanılması“,   10 Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 12-16 Ekim, Antalya, 2010
 • Bostan B, Ertem M, Zorludemir S, Karakaplan M, Ceylan FM, Şahin MŞ “ Cep telefonları periferik sinir iyileşmesine katkıda bulunur“, 12. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 19-22 Mayıs, Antalya, 2010
 • Tasdelen ME, Kelestemur MH, Bostan B, Ascı M. “ Kemikteki tutunma gücünü artırmak için geliştirilen vidaların ve ortamların biyomekanik karakterizasyonu“ 9. Uluslar Arası Kırılma Konferansı, 19-21 Ekim, İstanbul
 • Bostan B, Balta O, Bilgiç E, Taş F, Güneş T,   Erkorkmaz Ü  “Dirençli lateral epikondilit tedavisinde otolog kan enjeksiyonu“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
 • Bilgiç E, Taş F, Balta O,  Bostan B, Güneş T, Erkorkmaz Ü “Artroplasti ameliyatları öncesinde   implant   boyutlarının   belirlenmesinde   analog   ve   dijital   şablonlama yöntemlerinin karşılaştırılması“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
 • Balta O,  Bostan B,   Şahi SA, Taş F,  Bilgiç E,  Erkorkmaz Ü  “Alt ekstremite amputasyonlu hastaların yaşam kalite sorgulaması“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
 • Karakaplan M, Ayan İ,  Bostan B, Elmalı N, Ertem K, Bora “Proksimal sinir kesisinde proksimalden uç  uca distalde yan  yana anastomoz“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
 • Erdem M, Şahin SA, Şen C, Güneş T,  Bostan B, Bozdağ E “Melatonin ve kafeik asit fentenil  esterin  distraksiyon  osteogenezisinde  oluşan  yeni  rejenerat  kemik maturasyonunu artırıcı etkisi“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
 • Güneş T,  Bostan B, Aşçı M, Taş F, Bilgiç E, Erkorkmaz Ü “Kübitus varus tedavisinde dome osteotomi“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
 • Aşçı M,  Bostan B, Bilgiç E, Taş F, Güneş T, Erkorkmaz Ü “Total diz artroplastisinde ek hastalıkların yaşam kalite sonuçlarına etkisi“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
 • Aşçı M,  Bostan B, Taş F, Bilgiç E,  Güneş T, Erkorkmaz Ü “Total diz artroplastisinde korku ve anksiyetenin yaşam kalite ve işlevsel sonuçlara etkisi“, XXII. Ulusal  Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
 • Aytekin K, Güneş T, Bilgiç E, Taş F,   Bostan B “Karpal instabilitenin eşlik ettiği Kienböck hastalığı: 2 olgu sunumu“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
 • Güneş T, Acu B, Kurnaz R,  Bostan B, Bilgiç E, Taş F “Kompleks enfekte total kalça artroplastisi  tedavisi:  Olgu  sunumu“,  XXII.  Ulusal  Türk  Ortopedi  ve  Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
 • Aytekin K,  Bostan B, Bilgiç E, Taş F Güneş T “Halluks rijidusta tedavi sonuçlarımız“, XXII.  Ulusal  Türk  Ortopedi  ve  Travmatoloji  Kongresi,  31Ekim-5  Kasım, Belek/Antalya,2011
 •  Balta  O,  Güneş  T,  Bostan  B,  Bilgiç  E,  Taş  F,    Aşçı  M    “Alt  ekstremite deformitelerinin tedavisinde bilgisayar destekli sirküler eksternal fiksatör sistemi “, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
 • Bostan B, Aytekin K, Taş F, Bilgiç E, Güneş T “Seyrek yerleşimli bir kondroid siringoma olgusu“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
 • Taş  F,    Bostan  B,  Balta  O,  Bilgiç  E,  Güneş  T,  Şen  C  “Ön  çapraz  bağ rekonstrüksyonu sonrası gelişen patellar tendon heterotropik kemikleşmesi“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
 • Güneş  T,  Kurnaz  R,  Bilgiç  E,  Taş  F,  Bostan  B  “Triceps  yırtığının  gecikmiş rekonstrüksiyonu“, 7. Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi, 22-24 Mart, İstanbul,2012
 • Güneş T, Kurnaz R, Bilgiç E, Taş F,  Bostan B “Artroskopik Subscapularis tamiri“, 7. Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi, 22-24 Mart, İstanbul,2012
 • Güneş T, Erkorkmaz Ü, Kurnaz R, Bilgiç E, Taş F,  Bostan B “Rotator manşet yaşam kalitesi ölçeğinin Türkçeye uyarlaması“, 7. Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi, 22-24 Mart, İstanbul,2012
 • Bilgiç  E,  Balta  O,  Taş  F,  Bostan  B,  Erkorkmaz  Ü,  Güneş  T  “Karpal  Tünel sendromunda Chow tekniği ile endoskopik gevşetme: 42 olgunun sonuçlarının hasta bazlı değerlendirilmesi “, 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 23-26 Mayıs, Gaziantep,2012
 • Bilgiç E, Balta O, Taş F, Bostan B, Güneş T “Tetik parmağa yol açan tendon tümörleri“, 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 23-26 Mayıs, Gaziantep,2012
 • Bilgiç E, Balta O, Taş F,  Bostan B, Güneş T “Lunat kemiğin kronik çıkığına bağlı karpal tünel sendromu- olgu sunumu“, 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 23-26 Mayıs, Gaziantep,2012
 • Bilgiç E, Balta O, Taş F, Bostan B, Güneş T “Habitüel patella çıkığında Dewar- Galeazzi ameliyatı sonuçlarımız- Sözlü sunum“, 11. TUSYAD Kongresi, 23-26 Mayıs, Ankara,2012
 • Taş F, Balta O, Bilgiç E,  Bostan B, Güneş T “Diz posterolateral köşe yaralanmaları- Poster sunum“, Ortopedi Travmatoloji İstanbul Buluşması, 30Mayıs-2 Haziran, İstanbul,2012
 • Erdem M, Asçı M,  Bostan B, Güneş T, Şahin SA, Şen C, Köseoğlu RD “Uzun dönem akut iskemi ile birlikte olan kırıklarda melatonin ve kafeik asit fenil esterin kırık iyileşmesi üzerine olumlu  etkisi-  Sözlü  sunum“, Ortopedi  Travmatoloji İstanbul  Buluşması, 30 Mayıs-2 Haziran, İstanbul,2012
 • Aşçı M, Eren MB, Bilgiç E, Güneş T,  Bostan  B, “ Menisküs yırtıklarında artroskopik tamir sonuçlarımız- Sözlü sunum“,  12. Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 23-27 Eylül, İzmir, 2014
 • Aşçı M, Uçar C, Bilgiç E,  Bostan  B, Güneş T “ Ard ayak artroskopisi eşliğinde talar kemik kisti tedavisi- Poster sunum“,  12. Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 23-27 Eylül, İzmir, 2014
 • Aşçı M, Uçar C, Bilgiç E,  Bostan  B, Güneş T “ Artroskopik asetabular labrum tamir sonuçlarımız- Poster sunum“,   12. Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 23-27 Eylül, İzmir, 2014
 • Aşçı M, Eser E,  Bilgiç E,  Bostan   B,  Güneş T  “  Dirençli lateral epikondilitte artroskopik tedavi- Poster sunum“,  12. Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 23-27 Eylül, İzmir, 2014
 • Bilgiç E, Çelikyay F, Aşçı M, Eser E, Bostan  B, Güneş T “ Bayan hastada distal biseps braki tendonunun kısmi yırtığının cerrahi tedavisi- Poster sunum“,   12. Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 23-27 Eylül, İzmir, 2014
 • Aşçı M, Astan S, Bilgiç E, Güneş T, Bostan   B, “ Tibia plato kırıkları ile ilişkili menisküs yırtıklarının tamiri- Poster sunum“,  12. Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 23-27 Eylül, İzmir, 2014
 • Bilgiç E, Eren MB, Balta O, Taş F, Bostan B, Güneş T, Kuyucu YE “Yüksek tibial osteotomi plağının dizaynının insizyon sahasındaki ağrı hassasiyet ve uyuşukluk üzerine etkileri- Sözlü sunum“,23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım, Belek/Antalya,2013
 • Balta O, Eren MB, Güneş T,  Bilgiç E, Taş F,  Bostan B, “Grasilis tendon otogrefti ile artroskopik kalça labral rekonstruksyonu- Poster-sunum“,23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım, Belek/Antalya,2013
 • Balta O, Bilgiç E, Kurnaz R, Aşçı M, Bostan B,   Güneş T,   “Gelişimsel kalça displazisinin kapalı redüksiyon ile tedavisinde avasküler nekroz gelişimini etkileyen faktörler- Sözlü sunum“,24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 12-16 Kasım, Belek/Antalya,2014
 • Balta O, Bilgiç E, Aytekin K, Aşçı M, Bostan B,   Kurnaz R   “Gelişimsel kalça displazisinin kapalı redüksiyon ile tedavisinde tedaviye başlandığında femur başının yerleşiminin erken dönem sonuçlar üzerine etkisi- Sözlü sunum“,24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 12-16 Kasım, Belek/Antalya,2014
 • Eren  MB,  Aşçı  M  Bilgiç  E,  Bostan  B,    “Periferik  kan,  eklem  mayii  ve  yara akıntısından alınan örneklerin kan kültürü şişesine ekimiyle elde edilen sonuçlar- Sözlü sunum“,25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim-1 Kasım, Antalya,2015
 • Eren MB, Aşçı M, Bilgiç E,  Bostan B,  “Sıklaşan bir cerrahi endikasyon: Periprostetik kırık sonuçlarımız- Sözlü sunum“,25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim-1 Kasım, Antalya,2015
 • Aşçı M, Astan S, Balta O, Bilgiç E, Bostan B,   “Perkütan iliosakral fiksasyon sonuçlarımız- Sözlü sunum“,25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim- 1 Kasım, Antalya,2015
 • Aşçı M, Astan S, Balta O, Bilgiç E, Bostan B,  “Asetabulum Kırıklarında cerrahi tedavi  uygulamalarımız-  Sözlü  sunum“,25.  Ulusal  Türk  Ortopedi  ve  Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim-1 Kasım, Antalya,2015
 • Bilgiç E, Eren MB, Uçar C, Aşçı M,  Bostan B, Çelikyay F  “Osteokondral tıkaç ile tedavi edilmiş freiberg hastalığı:Olgu sunumu- Poster sunum“,25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim-1 Kasım, Antalya,2015
 • Aşçı M, Gedikbaş M, Balta O, Bilgiç E, Bostan B “Nadir bir ayak ağrısı nedeni: lateral küneiformda osteoid osteoma- Poster sunum“,25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim-1 Kasım, Antalya,2015
 • Aşçı M, Altınayak H, Bilgiç E,  Bostan B “Kienböch hastalığının tedavisinde kilitli plakla radial kısaltma ameliyatı- Poster sunum“,25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim-1 Kasım, Antalya,2015
 • Bilgiç E, Astan S, Aşçı M,  Bostan B, Güneş T “Ergenlik döneminde ihmal edilmiş kapitellum kırığı- Poster sunum“,25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim-1 Kasım, Antalya,2015
 • Aşçı M, Altınayak H, Kurnaz R, Bilgiç E, Bostan B, Güneş T “Kompleks dirsek çıkıklarında dikişli çapalarla yapılan kollateral ligament tamirleri- Sözlü sunum“,9. Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi, 23-26 Mart, Adana,2016
 • Eren MB, Bilgiç E, Aşçı M, Bostan B, Güneş T “Erişkin ve adolesan asetabuler displazili hastalarda ganz osteotomisi sonuçları- Sözlü sunum“,26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25-30 Ekim, Antalya,2016
 • Uçar C, Aşçı M, Bilgiç E, Balta O, Bostan B, Güneş T “Mediyal kompartman artrozunda plakla medial açık kama yüksek tibial osteotomi ve eksternal fiksatörle yüksek tibial osteotominin karşılaştırılması - Sözlü sunum“,26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25-30 Ekim, Antalya,2016
 • Eser E, Aşçı M, Bilgiç E,  Bostan B, Eren MB “Pertrokanterik femur kırıkları tedavisinde artroplasti ve çivi ile internal fiksasyon sonuçlarının karşılaştırılması - Poster sunum“,26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25-30 Ekim, Antalya,2016
 • Uçar C, Bostan B, Balta O, Aşçı M, “Diz revizyon cerrahisi sırasında oluşan patellar tendon rüptürü rekonsrüksyonu ve diz revizyonu   - Poster sunum“,26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25-30 Ekim, Antalya,2016

Diğer yayınlar (Tez)

 • Bostan B, “ Cep Telefonlarının Periferik Sinir İyileşmesi Üzerine Etkileri-Deneysel Çalışma“ Uzmanlık Tezi, Malatya, (2005)
Yukarı Git